Team Bo Westergaard

Vedrørende treningsprøver!

Viser til treningsprøver tatt av fire hester på min stall, Kijafa, Jaccaroo, Punktum Skalflex og Deweyscamper, som testet positivt på DMSO. Det ble tatt treningsprøver av ti hester på min stall, hvor de fire hestene nevnt over testet positivt, de øvrige seks testet negativt.

Hestene startet på Forus 02.05.2015, med følgende premiering: første, tredje, fjerde og andre premie. Dersom hestene ble tilført DMSO er karenstiden fjorten dager, treningsprøvene ble tatt 29.04.2015.  Jeg ville aldri sendt hestene til start på Forus 02.05.2015 dersom jeg var klar over at hestene ble tilført DMSO innenfor karenstiden, da ville hestene vært strøket. Dette også sett i lys av at det var tatt treningsprøver av hestene tre dager tidligere.

Jeg stiller meg for tiden uforstående til hvordan hestene ble tilført DMSO, som gav utslag på treningsprøvene. Den eneste forklaringen på dette er at vi kan ha forvekslet preparater i forbindelse med halsskylling. Hester jeg har i trening har aldri avgitt en positiv dopingprøve tidligere og jeg tar sterkt avstand fra dopingmidler for å fremme hestenes prestasjoner.
Jeg har full fokus på driften av min stall, hestene trenes som tidligere og resultatene taler for seg, som tidligere.

Saken er omtalt i sosiale medier på en slik måte at jeg føler meg forhåndsdømt, selv om saken ikke er behandlet av DNT`s domskomitee.

Kløfta, 19.juli 2015

Bo Westergaard